Naše služby 

Nabízíme pronájem kontejnerů, likvidaci odpadů a s tím spojené služby dopravy.