top of page

ORIENTAČNÍ CENÍKY

PRONÁJEM KONTEJNERŮ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery nabízíme k pronájmu v těchto objemech:

20 m3  36 m3   40 m3

Orientační ceny bez DPH

LISOVACÍ
KONTEJNERY

K pronájmu nabízíme také lisovací kontejnery těchto typů:

Papír | Komunální odpad | Plast

Orientační ceny bez DPH

SUŤOVÉ
KONTEJNERY

Suťové kontejnery nabízíme k pronájmu v těchto objemech:

10 m3 - 20 m3

Orientační ceny bez DPH

LIKVIDACE ODPADŮ

DRUHOTNÉ
SUROVINY

 • Papír

 • Plasty

 • Sklo

 • Dřevo

 • Kovy

 • a další...

Svážíme tyto a další druhotné suroviny

VYUŽITELNÉ
ODPADY

Svážíme tyto a další využitelné odpady

 • Rozložitelné odpady

 • BIO odpady

 • Recyklovatelné odpady

 • a další...

KOMUNÁLNÍ
ODPADY

Svážíme tyto a další komunální odpady

 • Papír

 • Plasty

 • Sklo

 • Dřevo

 • Kovy

 • a další...

DOPRAVA A PRODEJ

DOPRAVA

Orientační ceny dopravy bez DPH:

Orientační ceny bez DPH

PŘÍMÝ PRODEJ PÍSKŮ A KAMENIVA

Orientační ceny písků
a kameniva bez DPH:

Orientační ceny bez DPH

bottom of page